Klachtenregeling Fin4Finance

Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs! Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht? Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mail adres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • De naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
 • De reden waarom u de klacht indient;
 • Wanneer de klacht ontstond (datum);
 • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.
   

Fin4Finance behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze: 

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:

 • òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen,
 • òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie of welke afdeling u te maken heeft.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Hoe dient u uw klacht in?
 

Mondeling
Neem contact op met uw contactpersoon.

Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken via:
e-mail: klachten@fin4finance.nl

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan compliance@fin4finance.nl o.v.v. 'klacht niet behandeld conform werkwijze'.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht!